...

به خواهران غریبم که هرکجای زمین
اسیر تلخــی این روزگــار بی‌پدرند،

بهار تازه! بگو سقف عشق کوتاه‌ست
بلندتر بنشینند...
دورتر بپرند...     از غزل مژگان عباسلو

/ 1 نظر / 9 بازدید
مسافر

چقدر بعضی جمله ها به دل می شینن خیلی قشنگ و لطیف و پر معنا در پناه خدا [گل][قلب]