دیدار

سفیدِ برف که همه جا را می پوشاند انگار که زمین لباس احرام پوشیده باشد برای طواف کسی...

 

/ 7 نظر / 6 بازدید
مریم

اِ.این "دوست دارم" وسطشو چیکار کردی؟!

انفرادی

[لبخند]

مريم

خوابگاه دانشگاه نه ولي خونه مجردي(چندتا دانشجو با هم!) چرا.هم توي ايران و هم با خوارج(خارجي ها!) چطور؟

قاصدک

ما که امسال برف ندیدیم...[گریه]

قشنگ تر بود اگه مي نوشتي: و عروس شده باشد براي ديدار كسي...

ehsan

خواندم.