...

یادت هست یک بار پرسیدی بیاید که چه شود؟ چی الان نیست که قرار است با خودش بیاورد؟

روزهای زیادی به این سوال فکر کردم و وزن خودم را با جوابی که برایش دارم یا ندارم سنجیده ام.

از یک جایی به بعد، از یک سنی به بعد، دیگر شعر و شعار هم دل آدم را دلیل نمی شوند. یک روز می بینی شاهکارترین شعرهای انتظار و حرفه ای ترین خطابه ها هم به دلت نمی نشینند، دعاها اما خوب اند، وقتی می خوانی می فهمی که با کی طرفی، کی قرار است بیاید.. 

/ 2 نظر / 61 بازدید
دکتر یونس

دعا ها خیلی خوبند.. یک روزی می آید و میتوانیم سرمان را بگذاریم روی زانویش و یک دل سیر اینهمه سال دوری را گریه کنیم..

مسیر

[گل]