...

"مسافر ایستگاه آخر

دلهره ی شمردن ایستگا ه ها را ندارد."

/ 8 نظر / 31 بازدید
محسن

تو عمقش بری دنیایی از اخلاقه. کفی بالموت الواعظه عالی بود

خیس باران

ولی شاید حسرت ایستگاههای گذشته را داشته باشد...

مسیر

دلهره ی مقصد چه طور؟

راهی

سلام. این مسافر ایستگاه آخر آرامش خوبی داره که این آرامش فقط تو همون ایستگاه آخر پیدا می شه.

ehsan

خواندم.

مسافر

ولی بیشتر از همه انتظار کشیده هر چنر آرامتر بوده در پناه خدا [گل][قلب]

بي نام

اما وقتي يادش ميره كه مسافر ايستگاه آخره، توي راه توي تموم ايستگاه ها پياده ميشه و سرگرم ... فرياد از فراموشي ايستگاه آخر فرياد

و دلهره ی خواب ماندن را...

...