# مسجد

عالم رفاقت

عالم رفاقت   ( تابستان ۸۴متولدشدو  در جلسه نقدداستان هرچی چکش خوردهیچ عوض نشد!)                                                                         باقی بهارت...     ما را از پیرمرد ترسانده بودند ،خدایی چندان ترسناک ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 3 بازدید