# زنان

جمعه ها

لیست نوشتم: تمیزکردن آشپزخانه گردگیری هال و اتاق مرتب کردن حیاط ناهار درست کردن جاروی کلی خونه تصحیح کردن برگه ها نوشتن عطش الان همه اون کارای اولی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 25 بازدید

...

به خواهران غریبم که هرکجای زمیناسیر تلخــی این روزگــار بی‌پدرند،بهار تازه! بگو سقف عشق کوتاه‌ستبلندتر بنشینند... دورتر بپرند...     از غزل مژگان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 37 بازدید