# داستان

...

خیلی به خاطر چیزهای خوبی که می نویسید ادعایتان نشود،کلمه ها اغلب از جای دیگری می آیند.
/ 14 نظر / 33 بازدید

عالم رفاقت

عالم رفاقت   ( تابستان ۸۴متولدشدو  در جلسه نقدداستان هرچی چکش خوردهیچ عوض نشد!)                                                                         باقی بهارت...     ما را از پیرمرد ترسانده بودند ،خدایی چندان ترسناک ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 50 بازدید