# جنگ

خدا تو را نگهدار

تکرارت می کنم نه به خاطر تو  به خاطر خودم که سخت محتاج است  به تکرار طراوت  باران                                                                                  باقی بهارت...  نشسته ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 56 بازدید