# از_دیگران

...

"یک روز پنج شنبه پشت سرت آب ریختم یک عمر پنج شنبه  روی قبرت   مادر چشمم به آسمان خشک شد چه می شد اگر همین جمعه با باران برگردی؟"         (+)
/ 9 نظر / 35 بازدید

...

اقرء!بخوان!چه گونه؟نه!امکان پذیر نیست اقرء!بخوان!که معجزه کفران پذیر نیست این آیه ها که خون حیات رسالت اند جز در رگان قلب تو جریان ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 18 بازدید