# از_دیگران

...

به خواهران غریبم که هرکجای زمیناسیر تلخــی این روزگــار بی‌پدرند،بهار تازه! بگو سقف عشق کوتاه‌ستبلندتر بنشینند... دورتر بپرند...     از غزل مژگان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید

...

اقرء!بخوان!چه گونه؟نه!امکان پذیر نیست اقرء!بخوان!که معجزه کفران پذیر نیست این آیه ها که خون حیات رسالت اند جز در رگان قلب تو جریان ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 25 بازدید