عاشقانه های شهریار

فقط آن دختر می داند
اگر زنده باشد البته!
فقط او می داند که چه گذشته است .فقط او می داند که آن شاعر چه کشیده است. و فقط او ست که با دیدن این فیلم فرق واقعیت و نمایش واقعیت را می فهمد ...و شاید می خندد ...و شاید تلخ می خندد...


سریال شهریار را که می بینم این جمله ها در ذهنم رژه می روند.

/ 6 نظر / 7 بازدید
يك عطش شكن خوان !

كوتاه،سرسنگين،ملايم! تغيير رويه داده ايد،حالا اگر ما آن قبلي را بيشتر بپسنديم به كي بايد بگوييم؟ بلند،شوخ ،تيز!

پیچک ش سر به هواست!

می بخشیدها! ولی این پست را که خواندیم یاد حراستی هایی افتادیم که تا هم فیها خالدون آدم را در می آوردند... می بخشیدها![زبان]

نقطه سرخط

ندیدم جز چند قسمتی از سریال را انهم وقتی ایران بودم..یعنی ببینم؟ راستی خانوم ایرانشاهی من با این جناب عطش شکن خوان موافق باشم کی را باید ببینم؟

من یک رن هستم

عجالتا از سر اجبار یک چیزی انتخاب کردیم.ممنون.ولی شما که اطلاعاتتون خوبه بگید:مگه شهریار بعد از از دست دادن معشوقش شاعر نشد؟

ehsan

خواندم.