عطش شکن

حادثه‌های دم به دم از عطشم نکرده کم...تشنه‌ترین تو منم..لاجرعه‌ی عطش‌شکن

   دنيا تمام وقت دلم را گرفته است                           سلام ! خوردیم به شلوغی روزگار ... حالا تازه می فهمم که چرا ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 40 بازدید

خدا تو را نگهدار

تکرارت می کنم نه به خاطر تو  به خاطر خودم که سخت محتاج است  به تکرار طراوت  باران                                                                                  باقی بهارت...  نشسته ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 68 بازدید
هست بگو ، نيست بگو، راست بگو!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />     سلام ! حال تان چطور است؟از آنجا كه ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 29 بازدید
از من چرا رنجيده ای ؟!                                                به تو خيانت می كنند،                                                       تو مكن !                                              تو را تكذيب می كنند،                                                      آرام ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 25 بازدید
تجرد                                                                             ... و لم يكن له كفواً احد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                                                                                   بيست و پنج سال است ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 50 بازدید

عالم رفاقت

عالم رفاقت   ( تابستان ۸۴متولدشدو  در جلسه نقدداستان هرچی چکش خوردهیچ عوض نشد!)                                                                         باقی بهارت...     ما را از پیرمرد ترسانده بودند ،خدایی چندان ترسناک ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 60 بازدید
چادری بودن يا نبودن ؛  مسئله اين نيست!   سلام!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   مثلاً مقدمه :     غروبي بود از ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 37 بازدید
آبان 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
7 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
5 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
17 پست
اسفند 90
5 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
2 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
9 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
12 پست
شهریور 89
7 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
11 پست
دی 88
11 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
12 پست
مهر 88
10 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
18 پست
تیر 88
17 پست
خرداد 88
9 پست
اسفند 87
10 پست
بهمن 87
8 پست
دی 87
12 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
7 پست
تیر 87
10 پست
خرداد 87
6 پست
اسفند 86
10 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
9 پست
مرداد 86
6 پست
تیر 86
6 پست
خرداد 86
14 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
13 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
9 پست
آبان 85
7 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
5 پست
وبلاگستان
55 پست
زنده_گی
110 پست
تلگرام
1 پست
نگار_ما
8 پست
پدرانه
2 پست
زنان
47 پست
داستان
31 پست
نوشتن
22 پست
نامه_ها
15 پست
رسانه
15 پست
بیماری
2 پست
هذیان_ها
28 پست
کتاب
18 پست
جنگ
28 پست
زایمان
1 پست
ازدواج
4 پست
دلانه
1 پست
رمضان
10 پست
طبیعت
11 پست
:)
2 پست
خانه
1 پست
شهید
28 پست
اشارات
2 پست
کودکی
29 پست
انتظار
2 پست
از_عشق
64 پست
درد
25 پست
ارتباط
10 پست
سپاس
1 پست
معلم
1 پست
نوروز
11 پست
عطش_شکن
3 پست
ذکر
31 پست
سفر
9 پست
اربعین
1 پست
از_دیگران
19 پست
(:
26 پست
غم_تکانی
23 پست
محرم
12 پست
شعر
30 پست
خوانسار
1 پست
مسجد
4 پست
دعا
1 پست
باهم_بودن
20 پست
ثبت_احوال
17 پست
یاد
20 پست
مهرخانه
3 پست
مادر
1 پست
جوانی
1 پست
اعترافات
9 پست
فلسطین
1 پست
خلانه
2 پست
بچه
2 پست
فیس_بوک
1 پست
بابا
2 پست
درس_و_مشق
13 پست
):
5 پست
لینک_زن
1 پست
دوستان
2 پست
مناجات
22 پست
تلویزیون
1 پست
تبریک
1 پست
خمین
4 پست
مرگ
5 پست
سفید
8 پست
قرآن
14 پست
آرشیو
2 پست
ندارد
1 پست