گوشواره ای برای تو

حرفت را به وقتش بزن

وگرنه می خوری به فصل خزان

می خوری به بی وقتی و بدوقتی...

/ 5 نظر / 8 بازدید
ehsan

خواندم.

خیس باران

وقت حرف كه گذشت ،اگر جاري شود مثل برگ زرد خزان خورده زير پا مي ماند / "حرفت را به وقتش بزن" مثل نسيم بهار كه مي وزد و بر شاخه ها شكوفه مي روياند نه باد خزان كه مي وزد و شاخه ها را تهي ميكند/

نشانی

... و ارزش انسان به اندازه حرفهایی ست که برای نگفتن دارد... . فکر کنم دوباره خوردم به بی وقتی و بدوقتی... موفق باشید.

رها

تشنه یک صحبت طولانی ام ..

نجوا

اگر بلد بودم که حرفم را به وقت بزنم، حتماً اوضاعم بهتر بود... با این حال، باید آویزه گوش ام کنم...