خواستم به شمعدونیه آب بدم امروز، گفتم روزه نیستی؟

/ 6 نظر / 9 بازدید
سناء

[قلب]

ehsan

خواندم.

مریم

همذات پنداری با این پست!

خاکستر

منم دیشب داشتم فک میکردم ماهیا چطوری روزه میگیرن!!

باران...

حالا واقعا شمعدونی ها هم روزه میگیرن؟![متفکر]

سمفونی آغاز

تمام اصل‌های حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی یافتم و اصل دیگری را به آن افزودم عزیز من اصل سی و یکم : هرانسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد دوست داشته باشد. "پابلو نرودا"