آقای دعا

در قلب تو

تمام صفحات صحیفه

از کربلا تا شام

 ورق می خورد.

.

.

.

این روزها به قول نجوا که گفته "دعای فرج لازم "یم جمیعاً؛

انگار "دعای مکارم اخلاق لازم "هم هستیم ایضاً!

/ 5 نظر / 6 بازدید
نوشیجان

چوب و فلک از روسیه وارد کردیم آب خنک از روسیه وارد کردیم تا که کلک مردم خود را بکنیم کلی کلک از روسیه وارد کردیم ........................ اول باید تمام آنها را کشت بعداً الکی یک نفر از ما را کشت تا آنکه جهان به صلح کامل برسد باید همه مردم دنیا را کشت

مسافر

الهم زین اخلاقنا باالقران عزیز دل کاش یکی از طرفین آنقدر خوب بود که مشد واضح ازش طرفداری کرد اما همان که برچسب زدی درد میکشیم از اینکه فضا مه آلود است لعنت بر این فتنه ای که در گرفت زبان آتشینم هست لیکن در نمیگیرد خداوند خودش بهمون رحم کنه و "فرقان" عطا کنه در پناه خدا[گل][قلب]

من فدای قلب او...

ehsan

خواندم.