به دیدار شاعر

خوزستان- گتوند- نوروز ۱۳۸۷

(کیفیت بد تصاویر را بگذارید به حساب گوشی بی کیفیت ما! )

dpcuty.jpg

 

1i1wur.jp
آرامگاه قیصر

 

"کی کسی شنیده است زیر خاک گم شوند قله های استوار"

 

امین پور پدر

 

2ptwifl.jpg

 

...

 

دست خط من نیست البته!
/ 6 نظر / 5 بازدید
نقطه سرخط

باورم نمی شود... به دیدن شاعر لحظه ها رفته بودید... خدایش رحمت کند...

هاجر

60 -70 کیلومتر راه بود و حوصله جمع نمی کشید وگرنه رفته بودم سر مزارش.

حضورناپدید

پس چرا نمی رسد؟ نمی دانستم مزار قیصر خوزستان است

ستایش

چه خوب که این مسافت دور را نزدیک نمودید خدایش قرین رحمتش بگرداند[گل]

ehsan

خواندم.