س ف ی د

سفید رنگ فرم همه اتفاق های بزرگ آدمی ست:

لباس  نوزاد سفید است،

لباس عروس سفید است،

لباس احرام سفید است،

لباس مرگ  سفید است .

                                                                باقی بهارت...

/ 7 نظر / 29 بازدید
حضورناپديد

شايد هم داماد شدن را جزو اتفاق های بزرگ نشمرديد!

حضورناپديد

داماد را جزو آدمی نشمرديد؟! به رسم يادگار.. ردپا

محسن

بختمان و عاقبتمان هم سفيد باشد انشاءالله.

یونس

اللهم بیّض وجوهنا یوم تسودت فیه الوجوه.

ehsan

خواندم

آشنا

نظرتان در مورد ؛چشم سفيد؛ چيه؟