...

می‌نویسم برای سرگرمی، می‌نویسم برای دلگرمی.

/ 7 نظر / 10 بازدید
عطش

زمستان است.

عطش

زمستان است.

مسافر

میخوانیم نه ولی برای سرگرمی شاید برای دلگرمی شاید هم برای اینکه گرممان شود زمستان است خب در پناه خدا [گل][قلب]

...

می نویسم برای ...

ehsan

خواندم.

زهرا

سرت گرم و دلت خوش باد.....