این یک پیام کوتاه بود

((نشانی ات را گم کردم

از مادرت ،

از مادرت پرسیدم ،گفت:قطعه ۶۴ ردیف اول

آمدم ، و یادم آمد که می گفتی قطعه همان غزل است اگر سر نداشته باشد.

تو هم غزل بودی ،

قطعه

قطعه
))

/ 4 نظر / 6 بازدید
ehsan

خواندم.

نقطه سرخط

"قطعه همان غزل است اگر سر نداشته باشد.." یاد پاکان یاد باد..

سیمین

پیداش کردم این بود[ماچ][تایید][شوخی][تایید][ماچ]