این حرفها اگرچه از دهان ما خیلی گنده تر است ولی...

"دلهای مؤمنین که به هم وصل می‌شود، آب کُر است. وقتی به علــی علیه السّلام متّصل شد، به دریا وصل شده است...شخص تنها،آب قلیل است و در تماس با نجاست نجس میشود، ولی آب کُر نه تنها نجس نمیشود ، بلکه همه چیز را هم پاک می کند.."

از اینجا

/ 3 نظر / 10 بازدید
ehsan

خواندم.

مسافر

این حرفها اگرچه از دهان ما خیلی گنده تر است ولی... ولی ... در پناه خدا [گل][قلب]

نجوا

دل مان دریا بشود... چه بشود... یا علی جان! برکه دل هامان را رود جاری کن، برسان به دریای وجودت...پاک مان کن...