سفر

سفر خوب است،

تنها سفر کردن خوب تر،

اگرچه تنهایی خوش نمی گذرد ولی خاصیتش بیشتر است،آدم سفر که می کند از خودش،از عادت ها و تکرارهایی که تداعی گر خودش هستند ،از منظره ها ،آدم ها ،رابطه ها و سبک های زندگی ای که چشم اش به دیدن شان عادت کرده دور می شود.

از چیزهایی که بودنش با آن ها معنی پیدا می کند هم ،دور می شود ،جدا می شود.

به جایش آدم ها ،منظره ها ،زندگی ها و نشانه های تازه می بیند که هیچ سهمی در آنها ندارد،هیچ ربطی هم.بعد مجبور است برگردد به خودش ،مرور کند که کی هست الان؟!کجا هست الان؟!پیش ازین کجا بوده؟

این کشفِ تازه ی خود ،این کاویدن در پی خود ارزش دارد ،حتا می تواند هم که خودش را نقد کند در این از نو دیدن ها.

و البته خدا را هم که پیش از این در جهت قبله ی خانه اش و در گستره ی سجاده اش می دیده،دنبال خدا هم باید بگردد .پیدایش که کند و گرمای نگاهش را روی شانه هایش حس کند فصلی تازه آغاز شده است.

تنها که باشد این فرصت ها را خواهد داشت،با هم سفر که باشد این جدایی سخت تر رخ می دهد،به آن غربتی که به این تعریف ها می انجامد دچار نمی شود ،خب البته بیشتر هم خوش می گذرد...

/ 6 نظر / 8 بازدید
محبوبه

تازگی ها فهمیدم بیشتر آدم ها چقدر دوست دارن تنهایی برن این ور اون ور اما برای من تنها رفتن و جاهای جدید و کشف کردن حتی اگه خیلی دور نباشه تقریبن مثله یه کابوسه ...که البته نقطه ضعف بزرگیه می دونم !

مسافر

تنهایی هر موقعی میتونه خوب باشه چه در سفر چه در حضر هر چند در سفر این چیزهایی که نوشتی بیشتر پیش میاد ولی برای دراز مدت تنهایی اصلا خوب نیست مال خود خود خداست در پناه خدا [گل][قلب]

پولادگر

دیگه نمی شه رفت. پابند بستند به پاهایم. شما می تونید برید هنوز؟ خوش به حالتان

مسیر

مدتیه دلم می خواد بی سروهمسر برم به سفر دور. به جایی که دست کسی نرسد. موبایل ها آنتن ندهد و حتا اینترنت اکسپرولر و موزیلا بزند: سرویس دهی ناممکن. فکر کن به آدم پیشنهاد عمره دسته جمعی با قوم همسر بدهند[وحشتناک]

"اینجا آفریقاست"

"اینجا آفریقاست" آیا تا به حال سرزمین آفریقا را از نزدیک لمس کرده اید ؟ آیا ذهنیت شما هم مانند بسیاری از عزیزان سرزمینم از آفریقا بیایان است و تشنگی و گرسنگی ؟ شاید یک تکه جا مانده از بهشت خداوند را ببینید. اینجا آفریقاست... www.smash65.blogfa.com

سنا

دیده ای خواهم سبب سوراخ کن. خیلی زیبا بود[گل]