پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1394

یمن

تلویزیون نباید توی آشپزخانه باشد. لقمه‌ی ناهار و شام توی گلوی آدم می‌ماند و درد می‌شود..
/ 4 نظر / 43 بازدید