پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

...

"یک روز پنج شنبه پشت سرت آب ریختم یک عمر پنج شنبه  روی قبرت   مادر چشمم به آسمان خشک شد چه می شد اگر همین جمعه با باران برگردی؟"         (+)
/ 9 نظر / 51 بازدید