پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

...

به خواهران غریبم که هرکجای زمیناسیر تلخــی این روزگــار بی‌پدرند،بهار تازه! بگو سقف عشق کوتاه‌ستبلندتر بنشینند... دورتر بپرند...     از غزل مژگان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 40 بازدید