پست های ارسال شده در اسفند سال 1387

انار

برایم کمی انار بیار، از انارهای باغ خودت دنیا کثیف کرده خونم را...                                                  "رضا دبیری جوان" ادامه مطلب
/ 9 نظر / 33 بازدید