پست های ارسال شده در آبان سال 1386

هجرت . ستمدیدگان را امر بر هجرت کردی۱ در هنگام تنگی عرصه ها٬ و وسعت زمین خویش را بر آنان یادآور شدی. . نگارا! مستضعفی که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید