پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

يادم باشد... يادم باشد كاري نكنم كه به كسي بربخورد نگاهي نكنم كه دل كسي بلرزد خطي ننويسم كه ويران كند دلی را ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 28 بازدید