پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

تجرد                                                                             ... و لم يكن له كفواً احد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                                                                                   بيست و پنج سال است ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 50 بازدید

عالم رفاقت

عالم رفاقت   ( تابستان ۸۴متولدشدو  در جلسه نقدداستان هرچی چکش خوردهیچ عوض نشد!)                                                                         باقی بهارت...     ما را از پیرمرد ترسانده بودند ،خدایی چندان ترسناک ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 60 بازدید
چادری بودن يا نبودن ؛  مسئله اين نيست!   سلام!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   مثلاً مقدمه :     غروبي بود از ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 37 بازدید