ممد!

تو بودی و دیدی ...

/ 6 نظر / 9 بازدید
ehsan

خواندم

نرگس

حالا هم هست و مي بيند

نرگس

آيا کسی هست که امروز هم صدايش کند که بيا و ببين؟ بيا و ببين چه آباد کرده ايم خرمشهر را؟

شيوا

«ممد تو بودی و ديدي» دلم می‌خواست يک‌نفر اين را بگويد. ممنون!

ستايش

دقيقا...بود و ديد خيلی فراتر از آن روز را...حتی فرارتر از امروز ما را هم ديد