...

اوصیکم به "حرف زدن" در وقت دلخوری و دلتنگی و قهر و سوء تفاهم و فلان.

/ 7 نظر / 8 بازدید
خواهان

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. بعضی دردها و دلتنگی ها رو فقط میشه به خدا گفت، البته امیدوارم جواب آدم رو زود بده و یا حداقل مثل ارسال پیامک گزارش تحویلش به خدا، به آدم برسه.

کشکول

سلام حرف زدن همدم می خواهد.

سناء

خدا رحمتش کنه خسرو شکیبایی رو با این دیالوگای قشنگش: "قهری؟.. خب حرف که میزنی!؟ .. اصلا چه معنی داره تو این خونه کسی با کسی قهر کنه؟..."

مسافر

اهلش نبودیم بعد اهلش شدیم و فواید دیدیم من هم اوصیکم .... در پناه خدا [گل][قلب]

قاصدک بارون

با کشکول موافقم.

ehsan

خواندم.

پسر دایی

خوب است این اوصیکم به، خوب است