دلم خواب عميق و طولاني مي خواهد. از همان خواب هايي كه به شان معروف بودم. تو آدم را از خواب و خوراك مي اندازي،حالا كه نيستي مي شود خوابيد.

/ 0 نظر / 2 بازدید