سلام مهرخانه

شهلای قیدار؛ معشوقه‌ ضعیفِ دوست داشتنی (+)

/ 4 نظر / 36 بازدید
خواهان

تحلیل درستی بود.

گیومه

سلام احساس می‌کنم قیدار هیچ عاشق شهلا نیست و نویسنده اصلا قرار نداشته او را عاشق نشان دهد. قیدار تنها کارهایی را می‌کند که به عنوان مرد/جوانمرد وظیفه خودش می‌داند و رنگی از عشق ندارد. عوضش شهلا تا بخواهی عاشق قیدار است. ناهار فوری روز عقد و چشم نابینا به در خشکیدن و سر و سامان دادن به لنگر و آن شب سرد و... گمانم شهلا زن احساسی داستان و شه‌ناز زن عاقل داستان است. زن‌های احساساتی بیشتر ضعیف می‌شوند؛ خصوصا با داشتن چنان خاطره‌ای... نمی‌شوند؟ از آن طرف شه‌ناز ضعیف نیست و قرار است نقطه مقابل و وزنه برابر کننده خصلت زن‌های داستان باشد. زندگی‌اش را خودش اداره می‌کند، تصمیمش را به انجام می‌رساند و جا نمی‌زند و... اگر دو سه صفحه بیشتر در وصف او می‌آمد؛ یحتمل نتیجه‌گیری شما تعدیل می‌شد به نظرم جا برای بهتر نوشتن‌ قیدار زیاد بود آخ! چقدر وقتی نوشته‌های تو را می‌خوانم دلم می‌خواهد غلط و غلوط و بی‌سانسور بنویسم. چرا؟

ehsan

خواندم.

ehsan

خواندم.