هم‌سایه

فکر می‌کنی نزدیکی،خیلی نزدیک.

بعد یک وقتی، یک اتفاقی می‌افتد که می‌فهمی دور بودی،خودت خبر نداشتی...

/ 7 نظر / 8 بازدید
خیس باران

کشف این دوری به نوعی می تونه یک قدم برای نزدیکی باشه...

عطش

خیال میکنی که دوری خیلی دور بعد یک جایی اتفاقی می افتد که می فهمی چقدر نزدیک بودی خودت خبر نداشتی

مسافر

ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها؟ زآن سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا زآن سوی او چندان کَرَم، زین سو خلاف و بیش و کم زآن سوی او چندان نِعَم، زین سوی تو چندین خطا در پناه خدا [گل][قلب]

مسافر

خوبيش اينه كه هميشه يه نفر در همين نزديكي منتظره كه دستشو بگيري خيلي منتظر حيلي مشتاق در پناه خدا [گل][قلب]

مسافر

در مورد پست قبل : يكي از نشونه هايي كه خيلي از ماها به ظواهر هر عملي بيشتر از باطنش اهميت ميديم در پناه خدا [گل][قلب]

ehsan

خواندم.

Ali Soleiamni

سلام باید خودت اهل خیابان دلم باشی من را نمی فهمند این دختر فراری ها با غزلی به روزم و منتظر نگاه شما . با احترام – علی سلیمانی