درحاشیه روز مادر

- بعد احیاناً روز برادر نداریم تو برا ما یه چیزی بخری؟!

/ 4 نظر / 9 بازدید
سناء

[لبخند]

سلام بعد شوما چی گفتی در جواب؟

گیومه

چه جالب اینجا بدون اسم هم نظر ارسال می‌شه

مسافر

این داداشت منو یاد برادر زاده ام میندازه که بعد فوت باباش با ما زندگی میکنه (با مامانم اینا الان البته ) دوست داریم برادرتو با اجازه [چشمک] در پناه خدا [گل][قلب]