...

نخواستم شکایت کنم، فقط اسمت را آوردم که دعا کنم،بعدش اما باران گرفت.

/ 6 نظر / 11 بازدید
مسافر

از کدوم بارونها آسمان خدا یا آسمان چشمهات ؟؟؟؟ در پناه خدا [گل][قلب]

سواد قريه

زيارتت قبول و باراني كه مي بارد...

قاصدک بارون

باران ببارد..هر جوری که باشد....حتی اگر گله کنی از کسی... یا دعا کنی برای کسی... یا دلت گرفته باشد و هوای تازه بخواهی... باران می خواهیم...فوری... این جا...

مریم کوچکی

خوش به حال قطره ها چه با غرور سوار بر موجها می شوند و با او می شکنند وبا او... دوباره برمی خیزند

ehsan

خواندم.

نجوا

اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است...