ذکر

س ر ا پ ا  ا گ ر ز ر د و پ ژ م ر د ه ا ی م و ل ی د ل ب ه پ ا ی ی ز ن س پ ر د ه ا ی م س ر ا پ ا  ا گ ر ز ر د و پ ژ م ر د ه ا ی م  و ل ی د ل ب ه پ ا ی ی ز ن س پ ر د ه ا ی م  س ر ا پ ا  ا گ ر ز ر د و پ ژ م ر د ه ا ی م و ل ی د ل ب ه پ ا ی ی ز ن س پ ر د ه ا ی م س ر ا پ ا  ا گ ر ز ر د و پ ژ م ر د ه ا ی م  و ل ی د ل ب ه پ ا ی ی ز ن س پ ر د ه ا ی م س ر ا پ ا  ا گ ر ز ر د و پ ژ م ر د ه ا ی م و ل ی د ل ب ه پ ا ی ی ز ن س پ ر د ه ا ی م...

.

.

.

پی نوشت :

خدا رحمت کند شاعر را،این را نسروده بود این جور موقع ها چی زمزمه می کردیم زیر لب...

/ 6 نظر / 6 بازدید
محبوبه

خدا رحمتش کند که چقدر شعرهایش برای زمزمه های زیر لب عالیست چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم!

زهرا

حالا تکلیف ما با ذکر " یامن ارجوه..." چه میشود که باید با رجب خداحافظی کنیم؟رجب که میگذرد دل من هم نیمه میشود.

ehsan

خواندم.

برای خاطر آیه ها

پر از خاطرات ترک خورده ایم...آآآه... [گل]

رها

یه زخم کهنه روی بالم .. (آلبوم راز) عاشق صداشم .خدا رحمتش کنه

نجوا

الهی نه در اوج زردی و افسردگی دل به پاییز نسپریم، نه در اوج ظلمت و تاریکی دل به سیاهی! عادت نکنیم بهشان! پ.ن: خدا روح‏ش را شاد کند...