عذر

به یکی می گن چرا دیگه تو وبلاگت نمی نویسی؟

می گه آخه دست زیاد شده!

/ 3 نظر / 7 بازدید
زلال

یکی رفت تو رستوران دید لیوانها رو برعکس گذاشتن رو میز. به گارسون گفت آقا این لیوان چرا سرش بسته س؟ گارسون لیوان رو برداشت درست گذاشت سر جاش طرف گفت ای بابا تهش هم که سولاخه !

مسیر

[خنده]