رئيس جمهوری ، انار و دعای معلق من

سلام !

حال تو  خوب است ؟ حول حالنايت مستجاب شده تا امروز يا نه ؟ نه ؟!...

به سبک مجری های برنامه کودک بود خودم می دانم ،اما تو به رويم نياور تا جسارتم گل کند (گل تر کند )، تا برايت بگويم فلانی ! حول حالنای ۶۰روز قبل من ميان زمين و آسمان معلق مانده تو بی زحمت به دميدن دعايی احيا کن شوق مرا و به آسمان بفرست قاصدک پرسفيد دعايم را !

دو روز پيش رئيس جمهوری آمد اينجا ، آمد تا ده تا گونی دل نوشته را با خودش ببرد .ده تا گونی پر از نامه هايی که هر کدام بوی زخم و اميد را با هم داشتند ، حرف های آدم هايی که از همه جا رشته ی اميدشان را بريده بودند .

بعضی ها به دل گرفته بودند که از خانه امام ديدن نکرده و يک راست رفته سر قرار !من ناخودآگاه ياد آنهايی افتادم که سال پيش و قبل از آن همه ی شهرهای صنعتی همسايه برای افتتاح طرح و پروژه می رفتند و بعد با تاج گل می آمدند خمين ، از بيت بازديدی ملکوتی به عمل می آوردند و ما ـ که مردم باشيم ـ از آمد و شدشان فقط پارچه نوشته های خيرمقدم ادارات را روی ديوار خانه ی امام می ديديم و بس ! و شايد همين بود که ذوق کردم از زيارت ظاهری نکردنش !

می دانم ، اين بالايی را هم به سبک گزارش گرهای تلويزيون نوشتم اما تو به رويم نياور تا برايت به سبک خودم هم بنويسم :

چند روز پيش رفتم ساوه ، سفری دو روزه برای يک مثلاً مأموريت کاری ! تنها یی هوای گرم و اناری ساوه را تجربه کردم و مهم ترين اتفاق آن دو روز آشنايی با آقای رضوانی بود که حق استادی به گردنم دارند .و شايد تو بدانی در اين قحط سال       بی استادی تجربه کردن حتی کوتاه اين حس چه جشنی در دل کوچک ما به پا       می کند .از ديدنشان خوش حال شدم مثل کسی که بعد از مدت ها پنجره ای را باز می کند و مهمان می کند چند متر مکعب هوای تازه را در وجودش .

راستی حول حالنای من را نفراموش !

                                                                            باقی بهارت ...

 

 

/ 9 نظر / 10 بازدید
ehsan

خواندم يامهدي

fati

بنويس هم که صفارهرندی اومد توسعه عمران رو ديد و بعد گفت اين به دولت ربطی نداره و يه دعوای جناحیه بنويس که احمدی نژاد وسط سخنرانی اين و اون برا مردم دست تکون می داد انگار که طرف داره گل لقد می کنه بنويس که چه رييس ارشادی گذاشتن برا خمين جونت!همون دوتا انجمن شعر و نمايش و ...تخته کرد و گفت برين به سلامت ! بنويس که از ۶۰تا مصوبه هيات دولت محبوب همش مال اراک و ساوه بود بنويس که ... بنويس که ... بنويس که ... اعظم عزيزم!تو دلت اين همه راحت نبود...

احسان

سلام. چه عجب! قلمت را چند وقتي بود فقط براي خودت نگه داشته بودي. چي شده كه به فكر افتادي كه يه كمي از فكرهايت را ببخشي به باران نمي‌دانم. اين كه تب وبگردي كم شده همش بهانه است...

اعظم ايرانشاهي

عليك سلام آقاي مطهري زاده ! خوش آمديد شما يادآور روزهايي تكرار ناشدني هستيد.

اعظم ايرانشاهي

به Fati: پير ما گفت ز ميخانه شفا بايد جست از شفا جستن هر خانه حذر بايد كرد

احسان

ببينم يک خانم چادری شما بوديد؟ http://tale83.blogfa.com/post-69.aspx

مریم به حقیقت رسیده

"حال من خوب است .ملالی نیست جز دوری شما"

مريم دلباری

سلام اعظم جان خيلی لذت بردم وحسودی کردم.

مريم دلباری

سلام اعظم جان لذت بردم وحسودی کردم