حال خوبت را..

یک گلدان هم داریم که پارسال تشریف آورد توی خانه‌ی ما و تمام پارسال هیچ حرکت خاصی از خودش نشان نداد و خیلی عادی چندتا برگ و  گل کرد، امسال ولی در همان شرایط،  یک جور خیلی باحالی، هر روز کلی شاخ و برگ‌ تازه می‌زند و  قلمرو حکومتش را گسترش می‌دهد. چندبار خواستم  رمز این دگرگونی و حال خوبش را بپرسم، روم نشد. 

/ 4 نظر / 114 بازدید
گیومه

گل های ما یکی یکی دارند زرد و پژمرده می‌شوند حال‌ندار شدند به عنوان مهندس کشاورزی گفتم اونایی که پشت پنجره است، از گرماست اونایی که این طرف هستند از باد کولره

هشت بهشت

دمش گرم. به شادابي صاحب خونه هم ربط داره.

سناء

رمزش نگاره لابد[گل]

احتمالا یه چیزی توی خونتون عوض شده پارسال چی نداشتین که امسال دارین...