تمام می شود؟

ختم قرآن بگیریم این کابوس های ممتد زخمی  تمام می شود؟!!

/ 7 نظر / 7 بازدید
لیلا.م

نظرات این مامانا رو بخونید: http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=8145&PageNumber=1

نقطه سر خط

من که بیشتر ذوق کردم چرا نگفتید دوباره شروع کردید به نوشتن...چقدر پست عقب بودم...دیگر نروی ها..دلم برای نوشته های شما تنگ شده بود....

حضورناپدید

پدرم می گفت.. روزی.. 20 سال پیش. داشتم با اروپایی ها در مورد فلسطین بحث می کردم. که اسرائیل مسلمانان را می کشد. چرا صدای شما در نمی آید. در جواب پدرم کسی به گفته بود : شما که ادعای حقوق بشر می کنید چرا صدایتان برای کشتار مسلمانان در افریقا بلند نمی شود؟ و پدر من نمی دانست که در همان ایام حدود یک ملیون مسلمان در جنگ های قبیله ی افریقا کشته شده بودند. و اصلاَ در ایران هیچ خبری از افریقا نبود. خوب است که به فکر حقوق بشر باشیم. ولی وقتی صدایمان فقط در یک جبهه ی خاص به گوش می رسد.. یک مقدار مشکوک است! فلسطین خط مقدم جنگ ایران با اسرائیل و امریکا است. علت فریاد های دولت مردان ما.. این است! نه حقوق بشر

هاجر

با اجازه صاحب خانه حضور ناپدید عزیز فکر می کنی چرا یک میلیون مسلمان در جنگ های قبیله ای کشته شدند؟ بعید است که پی اش را بگیری و به آمریکا و اسرائیل نرسی. خواهش می کنم اینقدر موضوع را ساده و سطحی نبینید. چه فکر کرده اید راجع به جنس دعوای ایران با اسرائیل و آمریکا. مرض دولتمردان ایران چه بود که ناغافل بعد از انقلاب از سر دشمنی با اسرائیل در آمدند و این هم دردسر برای ملت درست کردند! شعورشان نمی رسید که همزیستی مسالمت آمیز کنند؟ خوب است آدم چشم بسته بز اخفش دولتمردان نباشد اما این استدلال دیگر نوبر است. اصلا دولتمردان به کنار. فرض کن یک مشت ریاکار منفعت طلب. خودت نمی توانی ببینی این غده سرطانی متورم را؟ عجیب است!

ehsan

خواندم.

عبور

اگر از جنس دعا باشد .شاید اما دعا کردن هم همت میخواهد تنها دعا کافی نیست.

حضورناپدید

با اجازه ی صاحب خانه هاجر خانوم! من نگفتم که اسرائیل خوب است و کارهایش خوب است. دفاع از مظلوم هم وظیفه ی ماست. کشتار مسلمانان افریقایی هم کار هر کس باشد.. بالاخره کشتار است. کار آمریکا و اسرائیل یا هر ناکس دیگر حرف من اینست که چرا صدای ما فقط برای فلسطین بلند می شود؟ چرا جای دیگر دنیا که کشتار می شود صدای ما در نمی آید؟ جواب این است که ظاهراَ فقط بعضی کشتار ها به ما مربوط می شود! حرف من اینست که بین مظلوم ها تبعیض قائل نشویم! آن هم به خاطر منافع خودمان اگر برای فلسطین راه پیمایی می کنیم برای افریقایی ها هم باید بکنیم. و قبل از هر مظلومی خودمان مظلومیم که در این آلودگی هوا داریم می میریم و کسی یادمان نمی اندازد! چون بر خلاف مصالح نظام است!