و اما عشق

آدم را بغض خفه می‌کند،می‌نشیند با خودش هزار فکر و خیال میکند،هزار دلیل و برهان می‌آورد، هزار گفتم و گفت و چرا گفت و غلط کرد گفت و بمیرد الهی و ...میاورد،

فرداش به یک لبخند محوِ ساده اش، که در بطن چند کلمه جاخوش کرده تمام این صخره‌های تیز سنگی آب میشود... 

 

پی‌نوشت: +

 

 

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
مریم

شاید نشونه س تا بفهمیم هرچقدر گناه کنیم خدا هم...

محسن

چند بار خواستم تشکر کنم و یادم رفت. این ممد تو بودی و دیدی هایت، عالی بود. چند بار آب در دیده های باران ندیده مان باراندی. دست مریزاد گفتن داشت. تقبل الله.

ehsan

خواندم.