ماه نو

ببخشای اگر روی پیراهن ما نشان عبور سحر نیست..

/ 4 نظر / 6 بازدید
من ِ‌او

سلام! ماه خدا هم تمام شد!!!‌ چه دلگیر است این سحر! راستی ،‌ از مرگ نوشتی برایم!‌ و چه زیبا!‌ پاسخی برایت آنجاست!‌ بیا!

مهدی R

به قول امام راحل: سحر به دانه ی انگور سبحه میسازم...

رها (خلوت دل خاص)

اندکی صبر سحر نزدیک است ..

ehsan

خواندم.