بگو!

"به آن بندگانم که بر خود ستم کرده اند بگو از رحمت خدا نا امید نباشند،

خدا گناهان را می بخشد،

همه گناهان را "

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
سنا

لطف الهی بکند کار خویش مژده ی رحمت برساند سروش