دعا

دعا می کنم برای راهی عزیز،کسی که رد پای جمله هایش  هنوز در کامنت های پست های قبل هست،دعا می کنم که امید و شور برگردد به چشم هایش و از پس این بیماری ای که این روزها میزبانش شده بربیاید.دعا می کنم که قلبش پر از همه ی حس های خوب شود و این حس های خوب به سلامت تن اش کمک کنند.دعا می کنم همین روزها روزهایش پر از خبرهای خوش شوند،خبرهای خیلی خوش.

/ 9 نظر / 7 بازدید
ehsan

خواندم.

مسیر

آمین!

علی

امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السو’

مسافر

تنش به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکش آزرده گزند مباد در پناه خدا [گل][قلب]

قاصدک بارون

نمی دانم چرا اینجور مواقع دلم خالی میشود و نمی دانم کجای سفره ی دعا بنشینم که زودتر غذای اجابت را برایم بیاورند...ولی دعاش میکنم.ای خدااااااااااا...

نجوا

یا رب! دعای خسته دلان مستجاب کن... اللهم اشف کل مریـــض...

راهی

ممنونم برای همه دعا. به امید سلامتی همه بیماران. آمین[گل]