سال نو یعنی تو

نوشته: نوستالوژی یعنی، انکار زمانِ دردناکِ فعلی.

می‌نویسم: گذشته،تمامِ صفایش را از تو دارد،

وقتی هستی، گذشته چیزی برای دل بستن و چنگ انداختن ندارد.

/ 2 نظر / 8 بازدید
سناء

چه قشنگ! [قلب]

ehsan

خواندم.