اللهم اشف کل مریض!

* کارشناس ارشد آی تی است ، در بروشور انتخاباتی اش نوشته: رفتم پیش عالمی استخاره کردم که کاندید شوم یا نه ،آمد: تو به این کار امر شده ای و اگر عمل نکنی از گناهکارانی!

*دکتر است و از سادات خیر سرش! پیام تبلیغاتی اش را زده :یا جده سادات مددی!

*یک دوره رآی آورده خیالات برش داشته ، حالا بیست و هشت صفر پیام کوتاه به ملت می زند که: رحلت جانگداز جد بزرگوارم (!)تسلیت! حاج سید دکتر فلان فلانی زاده

*!!!

/ 5 نظر / 6 بازدید
ehsan

خواندم.

پیچک سر به هوا

...[قهقهه] ول کن این حرفا رو خانوم! (تقریبن)یه انتخابات داریم هر سال که پر از اتفاقاتی یه که مایۀ فرحت مردمی می شه و انبساط خاطر و روده بر شدن مون... دیگه چی می خواینان؟![هورا]

انتخابات ما مخصوصاً مجلسش ديگه از بانمكي گذشته و به پرشوري رسيده!

رنجبر

خدا شما را از باحالی کم نکند!

سفیر

این ها که نوشتی...... خیلی خیلی جالب بود!!