بازگشت به داستان

طعم بعضی خواندنی‌ها، قابلیت این را دارد که تا چندسال زیر زبان بماند، حتا بیشتر!

"زندگی به وقت دوازده و بیست دقیقه" نوشته احمد شاکری، که در همشهری داستان دی ماه 90 منتشر شد، از همین طعم‌هاست...

این عکس هم، در ذهن من به این داستان سنجاق شده است.

/ 4 نظر / 8 بازدید
ehsan

خواندم.

سناء

هرچه سرچ کردم نیافتمش این نوشته را! عذر خواهم کجا میشود پیدا کنم؟