دست خط

دست خط یک چیزی است که خیلی به آدم ربط دارد،

انگار آیه ی آدم است،مثل ما که آیه های خدائیم.

من هروقت آیه های کج و مأوجم را جایی می بینم خیلی ذوق می کنم،احساس آشنایی و خویشاوندی قریبی به م دست می دهد.

نمی دانم خدا هم از دیدن ما،این آیه های کج و مأوج به وجد می آید؟!

/ 7 نظر / 5 بازدید
مسیر

مشکل این است که دستخط ما آیه ای است فاقد میل و اراده. بنابراین فقط و فقط طبق میل ما با لغزش ثبت شده. ما آیه های کج و ماوج خلاف میل آفریننده خیلی لغزیدیم. حالا تصور کن خط زیبایی داشته باشی و جایی به حال و اراده خودش گذاشتی ش وقتی روبرگردانی ببینی برای خودش لغزیدنی و چرخشی کرده و خرچنگ قورباغه ای باقی گذاشته! بازهم به وجد می ایی؟ اضافه کن این که خدا پاک کن و غلط گیرهای برندداری گذاشته برای ایه اش. حالا اگر دوباره روبرگردانی و ببینی این خرچنگ قورباغه جدید جای خودش را با خطوط موزون و زیبایی داده ان وقت است که به وجد آمدنت دیدنی است! کاش و ای کاش!

رها

[گل]

هاجر

من که اصلا اینطور ماورایی نگاهش نمی کنم. عوضش هر وقت دست خطم را زمانی که تند تند و بی هوا می نویسم نگاه می کنم فکر می کنم یک روان شناس چه برچسب های مایه داری می تواند روی شخصیت نویسنده بزند.

فقیر آخرالزمانی

چه گلی به سر کی زدیم؟ ولی بازم...خیلی حال میده ...خدا رو میگم... بازا بازا هر آن چه هستی....

قاصدک

به نظر من دست خط آیه ی آدمی نیست.آیه ی آدمی شاید اگر درست گفته باشم نگاه اوست. نگاه آدمها چیزی بیشتر از آنچه باید و معلوم است دارد اما درمورد دست خط مطمئن نیستم.

ehsan

خواندم.

س

معوج