يکی بود که جان عالم بود

سلام!

هوا شناسی گزارش کرد :

فردا در اغلب نقاط هستی هوا ابر است با بارش پراکنده ـ اگر مجال شکستن بغض باشد ـ ضمناْ خورشيد هم در چهار قاره جهان از جنوب شرقی برزيل تا آسيای ميانه می گيرد.

پيام تسليت برای :

زمين و همه اهالی اش. (اعم از کوه ها  ٬سنگريزه ها ٬کودکان بازيگوش کوچه ٬نخل ها ٬مسجد٬بازار٬خاکستر روی بام ها ٬ بی خيال های احد و ...)

زمان و همه قرن هايش (اعم از یک هزار و چهارصد و خرده ای پيش و پيشترش تا يک هزار و چهارصد و خرده ای پس و پس ترش)

پيام تبريک برای :

آسمان و همه اهالی اش .

 

                                                                                باقی بهارت...

/ 5 نظر / 10 بازدید
همکلاسی

امروز بهشت ،بهشت میشود................................. یا مهدی

fati

هنوز هم خاکستر از روی بام ها روی شانه نبی می ريزيم و می ريزند....هنوز هم گردنه احد را ول کرده ايم رفته ايم دنبال غنايم ...آره ..روزگار غريبی ست نازنين!

مریم به حقیقت رسیده

با اين نوشته ات باورم شد که *مرا به باران دعوت کرده ای*. نوشته ات را که خواندم،به خدا گفتم:خدايا،پاره های دل آسمان عجب فرودی دارد.

زهرا

تو كه مي داني من له له مي زنم براي تو براي نفس هاي عميق تو براي حضور پر از معني تو براي حرف هاي قشنگ ات كه لا لايي نيستند به خدا... لا جرعه ها تو كه مي داني زيادند من دلم عطش شكن مي خواست كه آوردي مثل هميشه