...

یادت هست؟ یکی از بازی‌های بچگی‌مان هم این بود  که یک کلمه را آن‌قدر تکرار کنیم تا برای‌مان از معنی بیفتد..

/ 1 نظر / 12 بازدید
هشت بهشت

اوهوم...خوب يادمه خووووب