فروش گاه زنجیره ای

نوشته بود"آدمی قدری اندوه نیاز دارد تا زنده بماند".

حالا تو فکر کن  مغازه ای را  که "اندوه" بفروشد ،یا "شادی" نسیه  دهد یا "شور زندگی" حراج کرده باشد...

/ 3 نظر / 7 بازدید
ehsan

خواندم.

برای خاطر آیه ها

هر کس دریچه ای ست به سوی خداوند...اگر اندوهناک شود...اگر به شدت اندوهناک شود... حالتون خوبه؟؟ [گل]